Dykning och miljö

Trots att dykare ofta är djupt förälskade i miljön de tycker så mycket om att vistas i, innebär den allt ökande trenden att dyka över hela världen allvarliga konsekvenser för miljön. Det handlar om allt ifrån sopor och skräp från turistbåtar på dykutflykt till dykare som stör flora och fauna under havsytan.

Forskare har märkt vissa förändringar i korallrev som ofta besöks av dykare. Det beror på flera faktorer, bland annat att många dykare tycker om att röra vid korallen och kanske till och med försöka bryta av en bit. Om det bara var frågan om ett tiotal dykare som gjorde detta skulle det kanske inte vara ett särskilt stort problem med eftersom det idag handlar om tusentals har man märkt att vissa populära korallrev har påverkats negativt.

Dykares sätt att simma påverkar både koraller och havsbotten. När man simmar med simfötter skapas strömmar och virvlar av den paddlande rörelsen vilket kan röra upp gyttja, skrämma djur och påverka koraller och växter. Det är därför viktigt att dykare är medvetna om detta och lär sig andra simtekniker som inte är lika störande. Bland de bästa för det är den så kallade grodtekniken där man simmar likt en groda och därmed inte skapar strömmar.

Korallrev och dess inneboende skadas också på andra sätt genom den tilltagande dykarturismen, inte minst av båtarnas ankare då de lägger till vid reven. Vidare så kan dykare och snorklare sprida olika bakterier genom att röra vid och flytta runt saker och ting på havsbotten. Naturen har en underbar ordning och harmoni i sig själv och så fort människor börjar störa det kan det få mycket allvarliga konsekvenser för naturen.

Det finns idag ett flertal projekt för att främja “grönt dykande” där man informerar både arrangörer och dykare om hur man bäst kan skydda naturen när man ger sig ut på sina underbara dyk.